Digitale foto's bewerken

Foto bewerken
Organiseren
Bewerken
Delen
Afdrukken
Back-up
Maken
Google Pack
HomeOrganiseren.

 

Picasa vindt en organiseert onmiddellijk alle afbeeldingen op uw computer.


PICASA Download is GRATIS en komt rechtstreeks van Google ® (snel en veilig downloaden!)

Picasa organiseert uw foto's

Vind de afbeeldingen terug die u vergaten was.
Picasa organiseert uw hele verzameling waar u bij zit, scant de afbeeldingen op uw computer en sorteert ze automatisch op datum.

Maak een label aan.

Label uw foto's om ze binnen Picasa snel te groeperen. Het bekijken en delen van afbeeldingen die u onder een label hebt gegroepeerd, is heel gemakkelijk – zo maakt u er fantastische diavoorstellingen en films van, die u kunt e-mailen naar vrienden.

Verplaats en hernoem afbeeldingen binnen Picasa.

Wilt u die rommelige mappen opruimen en afbeeldingen naar een andere locatie op uw vaste schijf verplaatsen? Sleep afbeeldingen heel eenvoudig van de ene map naar de andere in Picasa. Picasa maakt de verplaatsing definitief na eerst u daarom te hebben gevraagd. Wilt u de bestandsnaam van een afbeelding wijzigen van 3667305a.jpg in jan-download-foto.jpg? In Picasa kunt u binnen enkele seconden een afbeelding of groep afbeeldingen hernoemen.

Voeg een stermarkering toe aan uw foto.


Geef uw favoriete foto's een gele ster: zo pikt u ze er in één oogopslag uit. Picasa beschikt zelfs over een functie voor het zoeken naar sterren, waarmee uw hele fotoverzameling in minder dan een seconde wordt teruggebracht tot alleen de allerbeste.

organiseer uw digitale foto's

Bewaar dezelfde foto in meerdere albums.

Picasa maakt een nieuw “voorbeeld” van elke foto die u labelt zonder dat dit extra ruimte in beslag neemt op uw computer. Zo kunt u dezelfde afbeelding in meerdere albums plaatsen.

h2>Beveilig verzamelingen met een wachtwoord.

Ga verder met de rondleiding

email : info @ info4you . nl
Gratis foto software is een uitgave van Info4You


Disclaimer  Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Gratis foto software.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 8 augustus 2020