Digitale foto's bewerken

Foto bewerken
Organiseren
Bewerken
Delen
Afdrukken
Back-up
Maken
Google Pack
HomeFoto bewerken

Begin met de rondleiding

 

Software van Google die gratis kan worden gedownload
Gratis Downloaddigitale foto bewerking

Google Picasa is software waarmee u onmiddellijk de afbeeldingen op uw computer kunt opsporen, bewerken en delen. Zodra u Google Picasa opent, zoekt het programma automatisch al uw afbeeldingen (zelfs de foto's die u vergeten was en probeerde te zoeken) en sorteert ze op datum in albums met herkenbare mapnamen. Orden zelf uw albums door te slepen en neer te zetten en maak met labels nieuwe groepen aan. Picasa zorgt ervoor dat uw afbeeldingen altijd netjes op orde zijn. U kunt zelf uw back-ups maken op een CD.

 

Met Picasa worden zelfs geavanceerde bewerkingen heel eenvoudig door bewerkingen met één muisklik en met krachtige effecten. Met Picasa wordt delen van uw afbeeldingen wel heel gemakkelijk:– u kunt ze e-mailen, thuis afdrukken, er een cadeau-cd van maken en ze zelfs naar uw eigen blog verzenden.

Systeemvereisten
Microsoft Windows 2000/XP
Microsoft Internet Explorer 5.0+

Begin met de rondleiding


email : info @ info4you . nl
Gratis foto software is een uitgave van Info4You

Digitale foto bewerken
Disclaimer  Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Gratis foto software.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 8 augustus 2020