Digitale foto's bewerken

Foto bewerken
Organiseren
Bewerken
Delen
Afdrukken
Back-up
Maken
Google Pack
HomeBack-up.

 

Bewaar uw digitale herinneringen. Maak back-ups van uw foto's met Picasa 2.


PICASA Download is GRATIS en komt rechtstreeks van Google ® (snel en veilig downloaden!)

Brand uw foto's op cd of dvd voor uw archief.

Met Picasa kunt u eenvoudig uw afbeeldingen veiligstellen door ze op cd of dvd te archiveren. Picasa toont zelfs de afbeeldingen waarvan nog geen back-up is gemaakt, zodat u absoluut geen fouten maakt met uw afbeeldingen.

Geef cadeau-cd's met diavoorstellingen.

Maak heel gemakkelijk cd's met diavoorstellingen voor vrienden en familie.

Maak een netwerkback-up van uw afbeeldingen.

Sla een map op uw computer op en op een extern station of schijf. Bewerkte afbeeldingen verplaatst u uit Picasa met één klik op de knop Exporteren. Nu hebt u ook controle over de kwaliteit en het formaat van uw geëxporteerde afbeeldingen. Picasa slaat zelfs foto's weer op elk station op, waaronder de nieuwste flash geheugenkaarten en -sticks.

Ga verder met de rondleidingdigitale foto back-up


email : info @ info4you . nl
Gratis foto software is een uitgave van Info4You


Disclaimer  Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Gratis foto software.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
zaterdag 8 augustus 2020